Låt oss sköta all din administration

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller är musiker och har ett band i bolagsform. Med över 20 års erfarenhet kan vi sköta all din administration och logistik. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner, utbetalningar och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar både Sverige och Finland. Sammanfattningsvis består våra tjänster bl.a. av kontrakt, bokföring, fakturering och lönehantering oavsett om du har företag, anställda eller inte. Vi gör avdrag för moms, skatter, avgifter och betalar in detta till Skatteverket, sedan sätter vi in lönerna på respektive konto. Detta gäller alla branscher, inte bara inom artistbranschen.

Registrera dig gratis

Låt oss sköta all din administration

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller är musiker och har ett band i bolagsform. Med över 20 års erfarenhet kan vi sköta all din administration och logistik. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner, utbetalningar och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar både Sverige och Finland. Sammanfattningsvis består våra tjänster bl.a. av kontrakt, bokföring, fakturering och lönehantering oavsett om du har företag, anställda eller inte. Vi gör avdrag för moms, skatter, avgifter och betalar in detta till Skatteverket, sedan sätter vi in lönerna på respektive konto. Detta gäller alla branscher, inte bara inom artistbranschen.

Registrera dig gratis

Något om vår verksamhet


Låt oss ta hand om din administration.
TWA Salary är en bifirma till TWA Production AB och har en egen varumärkesskyddad logotyp. Vi är verksamma med aktiebolag både i Sverige och Finland och har arbetat med administration i över 20 år. Under dessa år har vi gjort hundratusentals transaktioner och kontrakt. Före coronapandemin var vår årliga omsättning cirka 6 000 000 EURO, om vi räknar Sverige och Finland.

Förutom våra stora kunskaper om lönehantering i allmänhet har vi specialiserat oss på artister. Utöver artister i Sverige har vi ett stort internationellt kunnande då vi jobbat med artister från alla jordens hörn. Tycker du att din administration, fakturering och lönehantering verkar svår och betungande, är det oss du ska vända dig till. Du kan då mer rikta in dig på ditt jobb och din fritid.

Det spelar ingen roll om du är privatperson, enskild näringsidkare eller har ett band i bolagsform, vi har erfarenhet att sköta administration och logistik. Detta gäller inom alla branscher och är inte bara för musiker och artister.Jag heter Thomas Walter, vd och är grundare av TWA i Sverige (1995) och TWA i Finland (2001). Inom TWA ansvarar jag för våra kundkontakter och i det arbetet ligger fokus på att förstå kundens behov och hantera situationer som måste lösas omedelbart. Detta innebär att jag i princip måste vara tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Som vd är min huvuduppgift är att leda företaget och mitt mål är att alltid rekrytera väl kvalificerade medarbetare och entreprenörer och styra verksamheten med en hög grad av förtroende och tillit.

Vi har en ekonomiavdelning, men budgetarbeten som handlar om kundens budget är alltid mitt ansvarsområde. Till min hjälp har jag välutvecklade dataapplikationer, vilket gjort att vi aldrig överskridit de givna budgetramar som vi fått att jobba efter.

TWA är ett välkänt varumärke och efter många år i branschen har jag fått ett stort internationellt kontaktnät, vilket naturligtvis underlättar mitt arbete. Genom våra verksamheter i Sverige och Finland, med två separata bolag, är jag väl förtrogen med underhållningen i dessa två länder och fartygen som trafikerar där emellan. Jag har även haft förtroendeuppdrag som styrelseledamot i branchorganisationen Svenska Impressarie Föreningen.

Om du är en potentiell kund, artist eller besökare av våra evenemang och har frågor, tveka inte att kontakta mig på thomas@twa.se eller telefon 0705 98 14 04.


    Om TWA Production i Sverige och Finland

Mellan 2002 och 2019 tecknade TWA mer än 1 000 artistkontrakt per år och genererade cirka 4 500 evenemang. Ett evenemang kan innehålla allt från en trubadur eller en barpianist till en storbandskonsert med svenska, finska eller internationella gästartister. TWA är ett boknings- och produktionsföretag som arbetar nära arrangören, artisten och publiken. Företaget producerar stora och små projekt, och vi kan också erbjuda specialdesignade shower för stora arenor.

Den primära uppgiften är att tillhandahålla en omfattande tjänst för kunden. TWA utför all logistik, löner och fakturering för artisterna. För detta ändamål har företaget unika skräddarsydda datorsystem och välutbildad personal som utför all administration mellan dem och artisten på uppdrag av arrangören.

TWA hanterar bokningar, administration, logistik och artistproduktion till kryssningsföretaget Viking Line. Samarbetet startade 2002 genom att boka och administrera artister, trubadurer, dansband och egenproducerade shower på fartygen. När M/S Viking Cinderella startade sin rutt 2003 som en nöjeskryssning mellan Stockholm och Mariehamn fick TWA i uppdrag att boka och producera all underhållning ombord. Viking Line är TWAs största kund.

Som underhållningsspecialister har TWA erfarna anställda och samarbetspartners inom sina specialområden. Vi har många års arbete med ansedda världsomspännande artister och showproducenter. Med oöverträffad tillgång till alla typer av högklassiga artister kan de anpassas till sina specialiteter och därigenom utföra skräddarsydd underhållning i både på land och till havs.

TWA är ett erfaret företag med ett gott rykte och flera decennier lång tillgång till skickliga:
  • Internationella och svenska artister
  • Kända svenska dansband
  • Partyband
  • Jazzband
  • Trubadurer
  • DJs
  • Pianister
  • Cirkusakter
  • Barnunderhållning
  • Musiker
  • Dansare
  • Skådespelare
  • Sångare
  • Showartister
  • Utbildningsprogram för barn osv.

Målet med TWA är att tillgodose publiken, kunderna och artisterna. Det är också viktigt för oss att ständigt hitta innovativa partners och erfarna underhållare genom vårt stora och robusta nätverk av underhållare och agenturer över hela världen.


 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Vi fakturerar dina jobb

Så här går det till
 • Du börjar med att kontakta oss
  vi upprättar ett avtal mellan oss
 • Du förhandlar skriftligt med kunden och utför jobbet
  och har inget företag men har ett anställningsförhållande
  hos oss så länge uppdraget varar
 • Du lämnar fakturaunderlag till oss
  kundens kontaktuppgifter och spec på arbetet
 • Vi fakturerar för ditt utförda åtagande
  och betalar in moms, alla skatter och avgifter
 • Vi betalar ut din lön
  och du gör din självdeklaration som en vanlig privatperson


"Vad är egenanställning?"


Svensk text till videon
 

Vad är ”egenanställning” – det ska vi ta reda på idag.
"Egenanställd" är en person som vill jobba och ta betalt men har inget eget företag. Han tar då kontakt med ett ”egenanställningsföretag” och blir tillfälligt anställd. Företaget tar hand om faktureringen och tar en avgift för detta. Sedan sköter de inbetalningarna av skatter, avgifter, moms och betalar sedan ut resterande som lön till den ”egenanställde”.

Fakturera utan företag.
Martin behöver en ny uteplats till sina trädgårdsmöbler. Han vet att Nisse som bor ett par hus ifrån honom är snickare. Han frågar honom om han vill bygga uteplatsen åt honom men Nisse säger att han inte har något företag och kan därför inte fakturera för jobbet. Men Martin känner till TWA Salary som är ett ”Egenanställningsföretag” och kan sköta faktureringen och lönebetalningen och all övrig hantering såsom skatter, arbetsgivaravgifter och moms. Nisse ringer upp TWA Salary och skriver ett avtal om jobbet och blir sedan tillfälligt anställd. Nisse har kommit överens med Martin om ett pris på 15.000 kr för jobbet och han berättar också att fakturan kommer att komma från TWA Salary. Sedan gör han jobbet. Han skickar in fakturaunderlaget till TWA Salary, som betalar ut lön till Nisse efter de dragit av alla skatter och avgifter. Hur mycket detta skulle bli visste han redan innan, för han hade räknat ut det i kalkylen på TWA Salary’s hemsida. www.twasalary.fi

  Viktigt att veta! Källa: Egenanställningsföretagens branschorganisation


Egenanställningsföretagens branschorganisations definition av processen för en egenanställning.

Detta dokument är det ytterst styrande dokumentet som definierar sysselsättningsformen egenanställnings arbetsprocess. Version 2020-11-24. Antagen av Egenanställningsföretag Branschorganisation.


Den arbetsrättsliga definitionen av egenanställning lyder enligt följande:

En egenanställd arbetstagare äger en reglerad rätt att upphandla uppdrag med uppdragsgivare för egenanställningsföretagets räkning.

Egenanställningsföretaget är arbetsgivare för de egenanställda och tillhandahåller en tidsbegränsad anställning för utförande av uppdrag åt en eller flera olika uppdragsgivare.

Egenanställningsföretaget har F-skatt, är den juridiska uppdragstagaren och ska som sådan leverera i förhållande till uppdragsgivaren.

Egenanställningsföretaget fakturerar uppdragsgivaren, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar ut resterande belopp som lön till den egenanställde.

Den egenanställde har A-skatt och har i egenskap av arbetstagare rätt att göra anspråk på lagstadgade rättigheter som t.ex. anställningsskydd enligt LAS, sjuklön enligt sjuklönelagen och semesterförmåner.

Egenanställningsföretaget tecknar försäkringar för den egenanställde och ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med arbetsmiljölagen.


A - Ansluta sig och bli egenanställd

A:1 - En privatperson kan ansöka om att bli egenanställd arbetstagare genom att godkänna;

A1:1 - ”anställningsavtal”
A1:2 - ”GDPR Policy”,
A1:3 - ”Generella arbetsvillkor som reglerar relationen med den egenanställda” samt ange namn, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, Standard för svensk yrkesklassificering SSYK-kod, och e-postadress. Härefter ska bedömning ske av Administrationen huruvida den sökande ska accepteras som ansluten till Egenanställningsföretaget. I de fall hinder föreligger för egenanställningsföretaget att låta sökande bli egenanställd arbetstagare ska detta utan skäligt dröjsmål meddelas den sökande per telefon, SMS-avisering, e-post eller brev.

A1:1 - I anställningsavtalet regleras arbetsvillkor som kan komma att aktiveras. Aktivering av anställningsavtalet sker i samband med den .första arbetsdagen och löper därefter under viss tid. Det är endast .arbetad tid som utgör .anställningstid. Detta ska framgå tydligt av anställningsavtalet mellan den egenanställde och egenanställningsföretaget.

Principiellt viktiga anställningsvillkor som regleras är anställningsform, obligatorisk tjänstepension, försäkringar som den egenanställde arbetstagaren omfattas av samt lön. Den egenanställdes lön beräknas som: Total summa för upphandlade uppdrag minus egenanställningsföretagets alla omkostnader för den egenanställde arbetstagarens genomförande av uppdrag, lönebikostnader samt egenanställningsföretagets overheadkostnad. Utbetalningsdag för lön regleras i anställningsavtalet.

A:2 - Administrationen gör en risk-klassificering av den SSYK-kod den egenanställde arbetstagaren uppgivit. Det är viktigt att risk-klassificeringen görs noggrant med anledning av arbetsmiljöregler, försäkringsvillkor mm.

A:3 - Administrationen arbetar proaktivt med att förebygga olyckor och tillbud genom att grundutbilda den egenanställde arbetstagaren i arbetsmiljöfrågor.

B - Upphandling av uppdrag
B:1 - Den egenanställde arbetstagaren bedriver uppsökande verksamhet. Med anledning av arbetsmiljöregler som styr egenanställningsföretagets arbetsmiljöansvar samt gällande skatteregler är det viktigt att arbetet inte påbörjas före den egenanställde har träffat ett giltigt anställningsavtal med egenanställningsföretaget. Upphandlingen ska därför ske genom följande alternativ:

B1:1 - Uppdragsavtal, eller
B1:2 - Offert.

B:2 - Den egenanställde arbetstagaren erhåller av egenanställningsföretaget en rätt om att upphandla uppdrag för egenanställningsföretagets räkning. I ”Generella arbetsvillkor för dig som egenanställd” regleras på vilket sätt upphandling av uppdrag ska ske. Av ”Generella arbetsvillkor som reglerar relationen med den egenanställde” framgår att den egenanställde .inte har rätt att träffa bindande avtal mellan kunden och egenanställningsföretaget. Uppdragets giltighet villkoras av att .egenanställningsföretaget ska godkänna uppdraget. Att egenanställningsföretaget ska godkänna uppdraget för att avtal ska föreligga mellan kunden och egenanställningsföretaget ska framgå av det uppdragsavtal eller offert som den egenanställde lämnar kunden.

När den egenanställde har registrerat sig och blivit godkänd av egenanställningsföretaget förser egenanställningsföretaget den egenanställde med ett dokument - Intyget - som ska förevisas kunden när uppdraget upphandlas. Av Intyget framgår att den egenanställde på uppdrag av egenanställningsföretaget upphandlar uppdraget och att .uppdragets giltighet är villkorat av att egenanställningsföretaget godkänner uppdraget efter genomförd prövning enligt B:3 nedan. Av ”Generella villkor som reglerar relationen med den egenanställde ” framgår att den egenanställde är skyldig att förevisa Intyget för kunden innan avtal om uppdrag träffas.

B:3 - Administrationen prövar det upphandlade uppdraget och vid positivt utfall så meddelar egenanställningsföretaget till kund B:3:1 digitalt, B:3:2 per telefon eller B:3:3 brev att avtal är träffat genom egenanställningsföretaget ratificerande av arbetsordern. I uppdragsavtalet framgår betalningsvillkor.

B:4 - Administrationen meddelar den egenanställde arbetstagaren när avtalet är accepterat av kund att den egenanställde kan påbörja utförandet av uppdraget.

C - Genomförande av uppdrag
C:1 - Den egenanställde arbetstagaren genomför uppdraget. Egenanställningsföretaget arbetsleder den egenanställde arbetstagaren genom hela uppdraget.

D - Fakturering
D:1 - Den egenanställde arbetstagaren skapar en arbetsorder utifrån B1:1 uppdragsavtal eller B1:2 offert. Arbetsordern kontrolleras av egenanställningsföretaget som kontrollerar avvikelser och gör korrigeringar och sedan skapar en faktura eller en e-faktura och skickar den till kund. Uteblir betalning från kund kan egenanställningsföretaget komma att skicka påminnelse, krav, inkassokrav, ber Kronofogden att driva skulden och som sista instans offentliga domstolar. Egenanställningsföretaget Int har fullt mandat att i egenskap av arbetsgivare kommunicera direkt med kunden avseende frågeställningar rörande utfört arbete samt faktura.

E - Utbetalning av lön
E:1 - Utbetalning av lön sker enligt villkoren i anställningsavtalet.

Nomenklatur

Administrationen
Den avdelning hos egenanställningsföretaget som administrerar alla egenanställdas uppdrag.

Arbetsorder
En sammanställning av ett upphandlat uppdrag som inte ännu är ratificerat av egenanställningsföretaget

Egenanställning
Egenanställning är namnet på den sysselsättningsform egenanställning är.

Egenanställd arbetstagare
En egenanställd arbetstagare är den ambulerande arbetspresterande fysiska personen.

Egenanställningsföretag
Egenanställningsföretaget är den egenanställde arbetstagarens huvudman.

Kund
Den part egenanställningsföretaget har ingått ett affärsavtal med.
(Den egenanställde utför arbete till kunden.)

Faktura
Den faktura egenanställningsföretaget ställer ut till kund.

Intyget
Ett dokument utställt av egenanställningsföretaget som ska förevisas kunden när uppdraget upphandlas. Av Intyget framgår att den egenanställde på uppdrag av egenanställningsföretaget upphandlar uppdraget och att uppdragets giltighet är villkorat av att egenanställningsföretaget godkänner uppdraget efter genomförd prövning.

Offert
Ett skriftligt dokument där kunden får förslag som reglerar förhållande mellan kund och egenanställningsföretaget, som kan antas eller förkastas av kunden.

Stationärt anställd
Egenanställningsföretaget anställda arbetstagare som arbetar i egenanställningsföretaget.

Uppdragsavtal
Ett avtal som reglerar förhållande mellan kund och egenanställningsföretaget. Kan ersättas med en offert som är antagen av kunden.

Uppdrag
Det uppdrag som den egenanställde ska utföra för kunden.

Egenanställning i Europa
Egenanställning finns i flera länder i Europa. Sysselsättningsformen har olika slags benämningar i olika länder. I Storbritannien benämns det umbrella employment, i Frankrike portage salarial och i Norge för egenansettelse.


Vanligt förekommande frågor

Om du vill utföra uppdrag och ta betalt utan att ha eget företag är så kallad egenanställning ett bra alternativ. Som egenanställd måste du vara ansluten till ett egenanställningsföretag som agerar som din arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt och moms.

Det är du själv som ansvarar för att söka kunder och uppdrag till egenanställningsföretaget, som juridiskt sett är den som fått uppdraget. När du är klar med åtagandet upphör anställningen tills du är redo för nästa uppdrag. Om du endast jobbar som egenanställd behöver du bara göra din självdeklaration, allt annat som gäller arbete sköter egenanställningsföretaget. I din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Lite allmänt om Rot- och Rutavdrag
För att få rotavdrag måste man bo i bostaden och äga den. Rotavdrag får inte göras för nya hus inom de fem första åren, det innefattar också tillbyggnader.

Den som anlitar dig får inte vara närstående släkting. Skatteverket räknar följande personer som närstående släktingar:

    ● make, maka. (även sambo under vissa omständigheter, se nedan.*)
    ● föräldrar
    ● mor- och farföräldrar
    ● barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare, samt deras makar
    ● syskon och deras makar samt dina syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare.

*Sambos räknas som släkt om ni varit gifta med varandra eller har fått gemensamma barn. Styvbarn och fosterbarn räknas som barn.

Nu till rot- och rutavdragen och vår roll
Den som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om detta. Det gör vi, TWA Salary, som har utfört arbetet. Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om man kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt man har betalat in under året och vilka andra avdrag man gör, till exempel skattereduktion för grön teknik.

Finns det osäkerhet om det finns tillräckligt utrymme kan vi begära ett intyg från Skatteverket. Det visar hur mycket avdrag som dittills nyttjats under innevarande år och hur mycket utrymme som finns kvar för oss att reducera fakturan.

Vi kan göra avdrag från skatt för arbetskostnaden när man anlitar oss för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad (rot). Avdrag kan också göras för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- eller rutavdrag.

För att avdraget ska bli godkännt måste vi uppge följande uppgifter på fakturan:

    ● i vilken fastighet arbetet har utförts
    ● vilket belopp som skattereduktionens är på
    ● detaljerade uppgifter om vilka typer av arbeten som vi har utfört
    ● tydligt uppdelat vad som är kostnaden för arbete, material, maskinhyra, utrustning och resor
    ● det ska klart framgå i uppdelningen om fakturan enbart avser arbetskostnader

Läs allt på Skatteverkets hemsida >

Som egenanställd kan du i perioder stå utan uppdrag. Din rätt till ersättning mellan uppdragen avgörs genom en individuell bedömning. Fråga din A-kassa vad som gäller för just dig. Så i din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till A-kassa, semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Eftersom vi tar vårt arvode på 6% innan skatter och avgifter kostar det dig bara 3,2% av fakturabeloppet utan moms.
Exempel: Du fakturerar 15.000 kr + moms, vårt arvode är då 900 kr men p.g.a. skattelättnad får du bara ett avdrag på 480 kr. Det motsvarar att du får 3,2% mindre i lön på ditt fakturabelopp.

Titta gärna på det mer utförliga exemplet här på hemsidan.
Vi kan bli skyldiga att betala en del av din lön till Kronofogden. Att du har skulder och betalningsanmärkningar innebär inte att du är förhindrad att jobba och fakturera genom oss.
Eftersom vi betalar arbetsgivaravgifter på din lön betalas också pensionsavgifter in till din allmänna pension. Hur mycket som betalas in till din pension beror på hur hög lön du har.

Utöver den allmänna pensionen brukar anställda också få tjänstepension, något som egenanställda saknar. Det är bra att kompensera det genom eget sparande. Om du sparar cirka 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepensionen, sätt därför dina priser så att du kan täcka upp för detta. I din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Om du ska vara föräldraledig eller blir sjuk så kan du få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen baseras på hur mycket du tjänat. Eftersom du är anställd av oss är det också vi som har arbetsgivaransvar för dig. I din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Ja, du får din lagstadgade semesterersättning vid varje löneutbetalning, då den ingår i den nettolön du får av oss. Vi uppmanar dig att sätta dina priser så att du kan sätta undan motsvarande fem veckors lön, som täcker upp dina kostnader för semester. I din prissättning till kund bör du precis som en egen företagare ta hänsyn till semesterersättning, sjuklön och tjänstepension.
Egenanställningsföretagen har inget eget intresse av att erhålla de intellektuella rättigheter som kan skapas vid uppdrag.

Egenanställningsföretaget ska ombesörja, baserat på den egenanställdes önskemål, att de immateriella rättigheterna antingen 1) stannar hos den egenanställde eller 2) att de överförs till kunden.
De kostnader som varit nödvändiga för uppdraget du utfört och som du betalat själv yrkar du avdrag för i din deklaration under ”övriga utgifter”. De är dock avdragsgilla bara för den del som överstiger 5 000 kronor för de totala kostnaderna för året enligt en speciell begränsningsregel. Det kan till exempel gälla utgifter för verktyg, arbetsredskap, ökad mobilkostnad eller särskilda datorprogram. Du får däremot som regel inte avdrag för själva datorn eller mobiltelefonen, eller abonnemangen för dessa.

Om du behövt använda egna inventarier eller annan utrustning ska du först fördela kostnaden på användning i tjänsten och privat. Om du varit tvungen att använda egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan vi i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning, det vill säga utan skatteavdrag.

Vad säger våra egenanställda?


 

Sedan 2014 har TWA (numera TWA Salary) tagit över allt mitt "pappersarbete" och jag behöver bara skicka in mina fakturaunderlag en gång i månaden. Jag fick mer tid och inspiration till mitt jobb när TWA tog över. Lönen har alltid kommit in på kontot direkt efter att mina kunder har betalat fakturorna. Jag kan varmt rekommendera TWA Salary och avgiften de tar är försumbar i sammanhanget. I mitt fall har jag tagit igen den mångfalt genom att jag har tid och ork att jobba lite mer när jag slipper all administration.
Alexandra Arvidsson
DJ och fotograf
Jag har ett heltidsjobb som säljare i en butik. På min fritid jobbar jag som sångerska. Det är ofta på bröllop och begravningar men också mycket i musikstudior. Där lägger jag stämsång och sjunger in demolåtar men gör också en del pålägg på piano och gitarr. Jag gör även egna framträdanden vid allsångskvällar och i kyrkor m.m. Under året som har gått har jag inte haft några uppdrag p.g.a. den rådande pandemin. Fram tills dess har TWA skött min lön och faktureringhar i alla år. Så jag har aldrig behövt tänka på något administrativt arbete med moms och sådan jag inte kan. Det är som ett vanligt jobb med bara en exta arbetsgivare och jag har fått lönen på samma lönekonto som mitt heltidsjobb.
Frida Nilsson
Sångerska
Jag är grafiker och har aldrig jobbat med något annat och aldrig heller haft ett eget företag, utan alltid jobbat som egenanställd. Sedan en tid tillbaka har jag gått över till TWA Salary, som jag fick tips om av en kompis som är musiker. Jag är väldigt nöjd och fått bra personlig bemötande av deras personal.
Björn Assarsson
Grafiker
Mitt jobb är att städa och jag hade ett litet enmansföretag. Jag tycker det är ett toppen-jobb att städa på kontor och hemma hos olika personer. Det är ett uppskattat jobb och jag vet att mina kunder trivdes med mig. Baksidan av medaljen var allt administrativt jobb som jag måste göra och alla papper hamnade lätt på hög och jag fick ofta sitta en hel helg för att reda ut det. Detta gjorde att jag nästan gick i väggen och bestämde mig för att lägga ned verksamheten och söka ett vanligt jobb som anställd. Jag avregistrerade företaget och började söka ett lämpligt jobb, vilket inte var lätt att hitta. Så fick jag höra om TWA Salary som tar hand om all jobbig administration som fakturor, moms och löner. Detta till en avgift på någon procent av fakturabeloppen.

Sedan årsskiftet har jag blivit "egenanställd" på TWA. Tack vare detta kunde jag kontakta mina tidigare kunder och berätta att jag hade möjlighet att fortsätta städa utan eget företag och den enda skillnaden var att fakturorna kom från TWA Salary istället. Jag behöll samma priser för avgifterna till TWA var så pass låga och vissa helger kan jag nu ta på mig flyttstädningar, vilket jag inte hade tid och ork med tidigare. Nu skickar jag bara in mina tidrapporter till TWA. Jag har fått in en rutin att göra detta varje dag när jag kommer hem. Det känns inte betungade alls, jämfört med hur det var tidigare. I måndags fick jag min första lön där jag slipper sitta och dela upp vad som ska gå till moms, skatter och avgifter. Vad som blev över till mig själv hade jag extra dålig koll på. Så är det att ha en enskilld firma, man vet aldrig vems som är ditt och mitt.
Eva-Lotta Pettersson
Städare
Massör är inget lätt arbete att massera åtta personer per dag blir man ganska trött av, men jag trivs med mitt jobb. Jag är för det mesta ute på arbetsplatserna och masserar och massagen vara i 40 minuter. Efter 20 minuter har man en ny kund på bänken och så fortsätter det och jag har fullt upp alla dagar i veckan. Efter massagen tar jag betalt med Swish som tillhör TWA Salary. Vissa företag vill ha en samlad faktura och då skickar jag ett fakturaunderlag till TWA. I undantagsfall lämnar jag ett inbetalningskort, där pengarna också går till TWA. Dessa olika betalsystem håller TWA reda på så den 25:e i varje månad får jag min lön skattad och klar.

TWA är min enda arbetsgivare och de har beräknat källskatten så jag slipper få restskatt. Innan jag var egenanställd hos TWA, hade jag ett eget företag och skötte allting själv, viket jag tyckte var jättetråkigt och jag låg alltid efter. TWA tar förvisso en avgift men eftersom jag har så frekvent med jobb, har jag förhandlat fram ett bonusavtal som är fördelaktigt för både mig och TWA. Jag kan lova att deras jobb är värt varenda krona för mig. Aldrig mer ett eget företag för min del. Tack TWA Salary, nu är jag också fri efter jobbet!
Michael Nelson
Massör


Beräkna din lön för skatter i Sverige


Eftersom vi tar vårt arvode innan skatter och avgifter kostar arvodet dig bara drygt hälften i lönekuvertet.
Exempel: Din kund betalar 15.000 kr + moms, på faktura. Vårt arvode på 6% är då 900 kr, men din nettolön minskar bara med 480 kr jämfört med om du haft ett eget företag och betalat lön till dig själv. Det motsvarar att vårt faktiska arvode, efter skattelättnad, bara är 3,2% på fakturabeloppet om källskaten är 30%, vilket är den lägsta skatten vi får ta om du inte har jämkning från Skatteveket.


Vi gör avdrag för moms, skatter och betalar in detta till Skatteverket, sedan sätter vi in lönen på ditt konto.
Kontraktstjänsten kan även erbjudas separat till en fast kostnad.
Du kan erhålla ett volymbaserat bonussystem som bygger på din årsomsättning. Vill du veta mer kontakta Thomas Walter.

    Läs utdrag ur Skatteverkets regler för avdrag * 

Reseersättning och traktamente
Om du utför arbetet hos din tillfälliga uppdragsgivare, t.ex. vid dennes kontor eller verkstad, har du förmodligen ditt tjänsteställe där. Egenanställningsföretaget kan då inte betala ut ”skattefri” reseersättning eller något traktamente för dessa resor. Däremot kan du ha rätt att göra avdrag i din deklaration för resor till och från arbetet och om du behöver övernatta på arbetsorten även för logi och ökade levnadskostnader.

Om du i ett uppdrag behöver göra resor till andra platser än ditt tjänsteställe kan egenanställningsföretaget ersätta utlägg för t.ex. tågresor, betala ut reseersättning för egen bil, och – om du behöver övernatta på en sådan tjänsteresa – även traktamente och ersättning för logi.

Exempel på reseersättning
Villy bor i Göteborg och tar tillfälliga uppdrag som egenanställd hos ditt företag. Han har nu fått ett uppdrag på fyra veckor för att hjälpa ett företag i Borås med deras ekonomisystem. Villy pendlar fyra dagar i veckan med tåg till företagets kontor (7 mil enkel väg) och arbetar hemifrån en dag i veckan. Den sista veckan åker han till företagets filial i Stockholm för att under två dagar informera om ekonomisystemet.

I detta uppdrag utför Villy huvuddelen av arbetet på kontoret i Borås, som då är hans tjänsteställe. Det innebär att resorna mellan bostaden i Göteborg och Borås är resor till och från arbetet, det vill säga privata resor. Det är bara resan till Stockholm som är en tjänsteresa och som ditt företag kan betala via utlägg eller skattefri kostnadsersättning. Eftersom uppdraget är momspliktigt ska ditt företag debitera utgående moms. Företaget får även dra av den ingående momsen för tjänsteresan om den egenanställde får ersättning för utlägget. Om ditt företag betalar Villys resor mellan Göteborg och Borås ska ersättningen behandlas som vanlig lön. Den ingående momsen på dessa privata resor får inte dras av.

Övriga kostnader
Det finns olika sätt att hantera kostnader för utrustning och material som du har, men det är bara sådana utgifter som är nödvändiga för dig för att kunna utföra ett uppdrag som kan komma i fråga. Nedan redovisar vi några olika alternativ.

Utgifter för att söka nya uppdrag är inte avdragsgilla och ersättning för sådana utgifter från egenanställningsföretaget ska behandlas som lön.

Du gör avdrag i din deklaration
De kostnader som varit nödvändiga för uppdraget du utfört och som du betalat själv yrkar du avdrag för i din deklaration under ”övriga utgifter”. Det kan t.ex. gälla utgifter för verktyg, arbetsredskap, ökad mobilkostnad eller särskilda datorprogram. Du får däremot som regel inte avdrag för själva datorn eller mobiltelefonen, eller abonnemangen för dessa.

Om du behövt använda egna inventarier eller annan utrustning ska du först fördela kostnaden på användning i tjänsten och privat. När det gäller utrustning du även kan använda privat kan avdrag bara komma i fråga för den del som kan hänföras till dina uppdrag, t.ex. 50 procent om du använder utrustningen både privat och i jobbet. Sedan ska kostnaden även proportioneras både på antal år som utrustningen kan användas och utifrån hur mycket du använt den i tjänsten under året.

Du får ersättning för egna utlägg
Om företaget ersatt dig för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som du har köpt för ett visst uppdrag, och du har lämnat kvittot eller annan verifikation till företaget, behöver företaget normalt inte redovisa detta i arbetsgivardeklarationen. Företaget ska dock vid en eventuell senare kontroll kunna visa att det som utlägget avser har varit nödvändigt att anskaffa för ditt aktuella uppdrag. Du bör därför notera på kvittot syftet med köpet och vilket uppdrag det avser.

Tänk på att om företaget ersatt dig via ett sådant utlägg är det du anskaffat fortfarande företagets egendom. Därför lämpar sig utlägg inte för utrustning som du själv vill behålla och kunna använda även efter uppdraget är slutfört, t.ex. verktyg, musikinstrument eller dator.

Om företaget bekostar ditt inköp av t.ex. dator för ett uppdrag och sedan låter dig behålla datorn efter uppdraget har du fått en skattepliktig förmån. Förmånen, som värderas till datorns värde, ska redovisas i arbetsgivardeklarationen som företaget lämnar till Skatteverket och i din inkomstdeklaration.

Kan du själv välja när du ska ta ut din lön?

Måste du ta ut lönen direkt eller kan du låta den stå inne och själv välja utbetalningsdag?

Egenanställningsföretaget måste redovisa din lön och betala arbetsgivargifter så snart du har möjlighet att ta ut lönen enligt det avtal du har med företaget. Du kan alltså inte själv fritt välja tidpunkt för beskattning av redan intjänad lön. Företaget måste redovisa även sådan ersättning som du själv har valt att låta stå inne, som du själv väljer utbetalningstidpunkt för.

Att fakturera egenanställningsföretaget via eget bolag
Om du i stället för att få ut lön från egenanställningsföretaget vill fakturera ersättningen via ett eget bolag, en juridisk person, skiljer sig denna situation från vad som annars gäller vid egenanställning. Det kan som exempel vara fråga om ett aktiebolag eller handelsbolag som du är delägare i men som saknar F-skatt.

Först måste egenanställningsföretaget godkänna att sådan fakturering sker, och när flera parter är inblandade är det extra viktigt att det finns avtal som reglerar parternas åtaganden. Avtalet mellan uppdragsgivaren och egenanställningsföretaget ska visa att det är egenanställningsföretaget som är uppdragstagare och vilka uppdrag detta avtal omfattar. Ett avtal mellan egenanställningsföretaget och ditt bolag reglerar sedan vilka uppdrag som ska ingå i detta samarbete. Om ditt bolag saknar F-skatt betalar egenanställningsföretaget inte arbetsgivaravgifter men ska däremot göra skatteavdrag med 30 procent när ersättning för arbete betalas ut till ditt bolag.

Om du har skaffat ett uppdrag direkt via ditt bolag, utan att egenanställningsföretaget varit avtalspart, anses ditt bolag som betalningsmottagare av ersättningen från uppdragsgivaren. Om ditt bolag har A-skatt ska uppdragsgivaren göra skatteavdrag med 30 procent av ersättningen. Observera att detta gäller även om du senare har överlåtit din fordran till ett egenanställningsföretag eller factoringföretag som har F-skatt. Jämför även avsnittet Avtala först med företaget ovan, där det förtydligas att olika avtal måste ingås i rätt ordning.Våra experter

De kompetenta medarbetarna är skälet till de låga administrativa kostnaderna och den höga personliga servicen som gynnar både updragsgivaren och dig.
team
Thomas Walter
Kontrakt och ekonomiskt ansvar
thomas@twa.se
0705 98 14 04
staff
Pekka Markkanen
Rådgivare
Talar finska, svenska och engelska
info@twasalary.fi
+358 040 363 9621
team
Tonjua Hawkins
Internationella Artister
tonjua@twa.se
0706 94 05 38
team
Lotta Turkalj
Löner och fakturering
lotta@twa.se
0735 22 45 22
Så här enkelt är det
Kontrakt

Du tecknar ett kontrakt med oss och kommer överens om villkoren med din kund och uppger att fakturan kommer att komma från oss.
Läs mer på sidans intro ...
Jobb

Du är anställd av oss och utför jobbet. När det är klart att fakturera fyller du i fakturaunderlaget här på hemsidan och sänder iväg det till oss.
Lön

Vi lägger till moms, drar av avgifter och skatter, betalar till Skatteverket och sätter in din lön på ditt bankkonto och du fokuserar på nästa jobb.


TWA Production AB
TWA Salary
Pilgränd 4
271 42 YSTAD
Mobil: Lotta Turkalj: 0735 22 45 22

Email: info@twasalary.se
Organisationsnr: 556514-3467
Företaget har F-skattsedel och är registrerat för moms
VAT: SE556514346701